Kunnskapsbank

LFPS Akershus har opprettet en kunnskapsbank for våre medlemmer. Dette innebærer i praksis at dersom du ønsker hjelp med noe som omfattes av vår kunnskapsbank kan du kontakte styret for å få hjelp. Continue reading

Skal du reise med rullestol i sommer?

Om du skal på ferie med rullestol så er det mulighet til å hente ut mye
informasjon på nettet. På Facebook har vi funnet en side som sikkert kan være av
interesse: http://www.facebook.com/#!/rullestol Her
kan du få mye informasjon om tilpassede steder og byer. Du kan også spørre andre
som kanskje har vært på akkurat det stedet du skal til om hvordan det er
tilrettelagt på DITT sted eller hotell. Prøv!

Demonstrasjon

Hei igjen!

Videresender denne invitasjonen til å delta for å markere vårt syn på rettighetsfesting av BPA – fredag 18. mars.

Håper mange har mulighet til å stille, og ber om at denne mailen blir spredd i lokallagene deres.

Med vennlig hilsen

Norges Handikapforbund Øst

Per Lie

Regionkontorleder

NHF_oest_liten  
Tlf:     64 87 88 44
Mob: 414.47.550
per.lie@nhf.no
www.nhf.no/oest

Hei; Alliansen (NHF, NFU og ULOBA) skal ha en markering foran Helse- og omsorgsdepartementet for å kreve at BPA blir en rettighet. I denne anledningen vil vi levere underskriftene med krav om rettighetsfesting av BPA, samt vise til den støtten fra grasroten gjennom Mitt Liv facebook.

Vårt felles krav om en individuell rettighetsfesting av BPA er i en avgjørende fase nå. Helse- og omsorgsdepartementet behandler alle høringssvarene til ny lov. Planen er at endelig lovforslag skal sendes for behandling i Stortinget før påske. Det er også grunnen til at vi har valgt departementet for å vise vårt engasjement for BPA rettigheten.

Vi oppfordrer her alle våre medlemmer som kan og vil delta om å stille opp utenfor Helse- og omsorgsdepartementet i Oslo, fredag 18 mars kl. 14.00. Adresse: Einar Gerhardsens plass 3 (S- blokken/Regjeringskvartalet)

Jo flere vi er, jo sterkere er vi! Alle som kan og vil delta er velkommen!

Vi ber dere ellers om å videreformidle denne invitasjonen gjennom våre informasjonskanaler og nettsider.

Ha en god helg!

Med vennlig hilsen
Norges Handikapforbund
Gladys Sanchez
Samfunnsavdeling

Continue reading

Flytting av Hjelpemiddelsentralenes ansvarsområde til kommunene???

Ja, så skjer det igjen! Regjeringen har bedt om en utredning om organisering av Hjelpemiddelutlånet. Utredningen anbefaler at hjelpemiddelutlånet flyttes fra Hjelpemiddelsentralene og over til kommunene! Les mer om dette på følgende nettsted: http://www.regjeringen.no/pages/4888122/PDFS/NOU201020100005000NB_PDFS.pdf

NHF har protestert på dette og har laget et eget Facebooksted for protestene: søk opp stedet og protester!  http://www.facebook.com/group.php?gid=114359281933977 og  http://www.ffo.no/no/ og sist men ikke minst:  http://www.nhf.no/