Styret

Leder:
Grethe Platt gretheplatt@gmail.no 482 18 012
   
Økonomiansvarlig:  
Arne Furulund arne.furulu@gmail.com 918 41 973
   
Sekretær:    
Helene Kjølstad helene.kjolstad@gmail.com 971 10 207
   
Styremedlemmer:  
Wenche Gabrielsen wlis-g@online.no 905 11 259
Bjørn Danielsen bjdanie@online.no 911 18 217
Kjell Rehoff Larsen ekpost@getmail.no 414 71 602
   
Varamedlemmer:  
Wenche Wigestrand
wenchwige@gmail.com 997 40 512
Nils Lauten 992 29 683

 

 Ønsker du å sende en mail til styret i LFPS Akershus: send den til: post@lfps-akershus.no
 OBS: Denne linken er nå aktiv (10.04.2010)  Oppdatert 13.04.2016