Reportasje om person med senskader av polio

Hei!

Jeg er journalist i Fagbladet og ønsker å høre fra deg som har hatt polio. Årsaken er at jeg har lyst til å lage en reportasje om hvordan det er å få denne virussykdommen og hvordan livet har vært siden.

Siden vi er et medlemsblad, ser jeg først og fremst etter medlemmer av Fagforbundet, enten nåværende eller tidligere. Er dette deg, les gjerne videre.

Jeg ønsker å skrive om polio, som mange nå beskriver som en glemt sykdom, siden vaksinen har nesten fjernet viruset fra jordens overflate.

Jeg tror en slik reportasje er nyttig på flere måter. Et poeng vil være å kunne minne folk på at vi har også før blitt rammet av epidemier, som var både skremmende og farlig. Og for dem som jobber innen helse, kan det være nyttig med større forståelse for pasienter med senskader.

Et vesentlig punkt vil være å snakke om hvordan de som har blitt rammet av polio, nå opplever korona-epidemien. Hvordan er det å bli truet av en ny virus-epidemi, så mange år senere?

Tar gjerne imot innspill, historier og erfaringer. Men først og fremst skulle jeg vært i kontakt med en person som kan stille opp til et lengre intervju med meg.

Vi følger selvsagt alle råd for å unngå smittespredning, og jeg tar gjerne intervjuet over telefon. Vi trenger også bilder, men dette tar vi utendørs, på god avstand, eller gjennom et vindu. Det finner vi en løsning på, som gjør at alle føler seg trygge.

Hvis du kan stille opp med din historie, ta kontakt med meg på den måten du liker best. Jeg er tilgjengelig på telefon: 414 69 894, epost: bjorn.grimstad@fagbladet.no og på facebook: www.facebook.com/bjorngrimstad

Det er selvsagt uforpliktende å ta kontakt, jeg intervjuer deg ikke før vi begge er enige om det.

For øvrig kan jeg nevne at Fagbladet kommer ut på papir 10 ganger i året og på www.fagbladet.no.

Vennlig hilsen

Bjørn A. Grimstad

Journalist, Fagbladet

Avlysninger!

Hei!
Vi er inne i en vanskelig tid med mange avlysninger og det gjelder også våre aktiviteter.

Vi har planlagt et medlemsmøte i Bærum 20.mai, det må avlyses, det samme gjelder årets planlagte fagdag den 13.juni, og den håper vi å kunne arrangere til neste år.

Vi har også planlagt tur til Lillehammer i slutten av august, hvor mange allerede har meldt seg på, der skal vi undersøke litt mer og kommer tilbake med mer informasjon om det litt senere.

Det ser ikke ut til å bli noe aktivitet fra oss før utpå høsten en gang.
Vi ber dere alle om å ta godt vare på dere selv og håper at dere holder dere friske, de fleste av oss har vært “ute en vinternatt” før, så vi får bare gjøre så godt vi kan.

Det er en spennende og vanskelig tid for de fleste både her i landet vårt og i resten av verden.

De beste hilsener fra oss i LFPS A

v/Helene Kjølstad ☺🤔🌹

Årsmøte 14. mars kl 12.00

Hei!
Vi i styret i LFPS A, vil minne om årsmøtet vi skal avholde den 14.mars 2020 kl. 12.00 på Dovre Bo-og Servicesenter, Ole Liansvei 4, 1462 Fjellhamar (Lørenskog kommune). Ta kontakt med meg, hvis du ønsker veibeskrivelse.
Til tross for Corona-viruset har vi bestemt oss for å avholde årsmøtet, lokalet er lite og er ikke felles med andre – slik et hotell er, så vi mener at det skal være helt trygt.
Vi håper på et fint møte og med hyggelig sosial samling med “litt å bite i” etter at møtet er slutt.

Coronavirus

I denne sammenhengen vil vi også sende ut en informasjon om Coronaviruset, som vi har fått fra fagrådet for Polio:
“Utsatte grupper er definert av helsemyndighetene. Det gjelder eldre, det vil si mange av våre medlemmer. Det gjelder dem som er immunsupprimerte, det vil si ikke noe spesielt med senfølge polio. Det gjelder dem med kroniske sykdommer, for eksempel svekket pustefunksjon, som vil gjelde noen, men ikke alle våre medlemmer. Hovedsaken er å følge de rådene som kommer fra helsemyndighetene. For mange med polio er alder og kronisk sykdom aktuelt. Gjennomgått polio er ingen spesifikk risikofaktor”.

Fagdagen

Vi vil i tillegg informere om at vi planlegger videre for fagdagen den 13.juni. Vi kommer tilbake med mer informasjon om tema og andre ting over påske.

Husk at vi planlegger medlemsmøte 20.mai på Emma Hjorts hjem i Bærum, her vil det også komme nærmere info.

Tur til Lillehammer

Til slutt vil vi også nevne at det er såpass mange som har meldt seg på turen til Lillehammer fra 25. til 27. august, at vi fortsetter planlegging av turen. Det er allikevel ledige plasser, så det er fullt mulig å fortsatt melde seg på turen og oppfordrer deg gjerne til en morsom og hyggelig opplevelse. Meld deg på ved å betale kr.500.- til LFPS Akershus, konto: 1286.49.66924, husk også å skrive navnet ditt på påmeldingen.

Velkommen

Da ønsker vi velkommen til årsmøtet på lørdag, og gleder oss til å se deg der.

Med vennlig hilsen for LFPS A, ved
Helene Kjølstad
Sekretær

Informasjon til medlemmene 1-2020

Hei!
Her kommer årets første medlemsinfo med varsling av årsmøte 14.mars 2020.
Vi i styret håper du leser infoen vi sender ut og at du har lyst til å være med på noen av aktivitetene vi tilbyr.
Vi håper i første omgang å se deg på årsmøtet – sett av tid i kalenderen, og merk deg at vi trenger forhåndspåmelding for å være med på tur. Hvis det, mor formodning, ikke blir noen tur, får du selvfølgelig det innbetalte beløpet i retur.

For styret i LFPS A

v/Helene Kjølstad

Download (DOC, 45KB)

Download (DOC, 45KB)

Download (DOCX, 24KB)

Download (DOC, 356KB)

1 2 3 23