Nytt om universell utforming

Nytt om universell utforming

Hvis du ikke kan lese denne posten, klikk her.
Deltasenterets nettsider | Tips en venn | Registrere | Avregistrere
Illsutasjon engelsk lærebok

Universell utforming må også gjelde læremidler
Regjeringen legger fram et lovforslag om universell utforming av alle læremidler i løpet av våren 2017.

Grafikk: rødt eple med øye

Kan se farger ved hjelp av lyd
En brille med kamera og øreklokker skal gjøre blinde i stand til å oppfatte farger.

Grafikk: Illustrasjon av rullestolbruker ved arbeidsstasjon

Ikke flere som får tilrettelagt arbeidsplass
Forholdene for funksjonshemmede i arbeidslivet er de samme. Det er ingen endring i verken tilrettelegging eller sysselsettingsgrad, viser nye tall.

Hanne Bjurstrøm, portrett

Retter søkelyset mot arbeidslivet
Mange med redusert funksjonsevne møter stengte dører i arbeidslivet. Den 3. desember arrangeres seminaret ”Vi vil jobbe – slipp oss til!”

Illustrasjonsgrafikk av tannkinikken

Ny tannklinikk er ikke tilgjengelig
At byggherrer ikke følger lovpålagte krav om universell utforming er et gjentagende problem, mener Fylkesrådet for funksjonshemmede i Finnmark.

SHARE TO

Nytt om universell utforming

Nytt om universell utforming

Hvis du ikke kan lese denne posten, klikk her.
Deltasenterets nettsider | Tips en venn | Registrere | Avregistrere
Gatbilde Kristiansand. Foto: Hkv, Wikimedia Commons

Utilgjengelig i Kristiansand
Studentavisa Unikum i Agder har prøvd seg på utelivet i Kristiansand med rullestol. På åtte steder kom de ikke inn med hjul.

Kommunevåpen Torsken

Torsken kommune har kartlagt tilgjengeligheten
Torsken kommune ligger på yttersida av Senja i Troms fylke. Kommunen har kartlagt tilgjengeligheten til de offentlige uteområdene.

Ikon fra brosjyren

Anbefalinger for et universelt utformet Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) la tirsdag 22. november fram sine anbefalinger for hva som skal til for å gjøre Norge til et universelt samfunn.

Lyssatt bro i Trondheim. Foto: Zenisk AS

Lys i nattemørket
Flere steder i landet satses det nå på det som kalles lyskultur. Men det kan bli en utfordrende balansegang å både skape opplevelser i mørket og gi oss universell utforming.

SHARE TO
Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet (Deltasenteret)
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Stensberggata 27 (7etg.), Oslo

Nytt fra universell utforming

Nytt om universell utforming

Hvis du ikke kan lese denne posten, klikk her.
Deltasenterets nettsider | Tips en venn | Registrere | Avregistrere
Illustrasjonsfoto av grønn spire: IstockPhoto

Tilskudd til arbeid med universell utforming
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser nå ut midler til arbeidet med kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming. Søknadsfrist er 11. januar 2017.

Illustrasjonsfoto: Rødt bolighus

Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)
Et forslag til ny byggteknisk forskrift – TEK17 – er nå sendt ut på høring av regjeringen. Forskriften kan bli lettere å forstå. Samtidig lempes det på en del av kravene.

Illustrasjonsfoto: Hånd på rullestolhjul

Veien til et universelt utformet samfunn
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) vil nå presentere anbefalingene sine om hvordan vi kan sette fart på arbeidet med å få Norge universelt utformet.

Illsutrasjonsfoto av person med rulestol som ser utover fjelllandskap.

Få friluftsområder er universelt utformet
En kartlegging gjort i 2010 slo fast at under 3 prosent av friluftsområdene i de 14 undersøkte fylkene, tilfredsstilte kravene til universell utforming for rullestolbrukere og synshemmede.

SHARE TO
Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet (Deltasenteret)
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Stensberggata 27 (7etg.), Oslo

Nytt om universell utforming

Deltasenterets nettsider | Tips en venn | Registrere | Avregistrere
Grafikk fra rapporten

Ny rapport: Fremtidsscenarier for universell utforming
Hvordan er handlingsrommet for et universelt utformet samfunn? Rapporten Handlingsrom for et universelt utformet samfunn skisserer opp ulike aktuelle fremtidsscenarier for universell utforming.

Elisabeth Kokkin Koppe fra rådet i Hamar kommune

Altfor få unge i funksjonshemmedes råd
Kun 1 % av medlemmene i rådene for personer med redusert funksjonsevne er under 25 år. Alle landets kommuner og fylkeskommuner er pålagt å ha slike råd, men alderssammensetningen er skjev.

Fri adkomst til automaten er viktig

Halvparten av automatene ikke universelt utformet
Halvparten av alle selvbetjeningsautomater bryter kravene til universell utforming, og spesielt tilkomsten til automatene er dårlig. Dette viser en måling fra Difis tilsyn for universell utforming. I tillegg har en tredjedel av automatene dårlig tilgjengelig betjeningsområde.

Nye regler fra 1. januar 2017

Universelt utformede P-plasser fra nyttår
Når de nye reglene for parkeringsplasser trer i kraft fra nyttår, må det finnes minst en universelt uformet billettautomat og minst ett betalingsalternativ som ikke forutsetter bruk av automat, for eksempel betaling via mobil.

Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet (Deltasenteret)

Nytt fra universell utforming

Klikk her for å gå videre til Universell utforming

Nytt om universell utforming

Hvis du ikke kan lese denne posten, klikk her.
Deltasenterets nettsider | Tips en venn | Registrere | Avregistrere

Transport er en utfordring for nesten halvparten
I et utvalg på 260 personer med nedsatt funksjonsevne, svarte 46 prosent at transport er en utfordring i hverdagslivet.

Blinde mener elbiler er det verste
Fra flere steder i landet kommer det rapporter om blinde og svaksynte som frykter de stadig flere støysvake elbilene.

Kulturarrangementer kan bli bedre for alle
Hvordan kan vi gjøre kulturarrangement bedre tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne? Bli med på seminar på Vulkan i Oslo 25. november og få høre mer om temaet.

Trivsel og mestring i Andebu
Universell utforming, livssykluskostnader og pris. Det er de tre elementene kommunen har lagt mest vekt på i et nytt prosjekt med 40 omsorgsboliger i Andebu sentrum.

SHARE TO

Hei igjen! Da sender jeg ut en liten påminnelse for julebordet vårt den 25. november 2016, for av erfaring går tiden så fort og det er lett å glemme ting og tang! Det er ikke så mange som har meldt seg på ennå, men det er å håpe at det er MANGE FLERE som har lyst til å komme på en liten førjulskveld og treffe kjente og kanskje noen ukjente som du kan bli kjent med. Påmeldingsfristen var opprinnelig 31.10.16, men den forskyver vi til 7.11.16. Se vedlagte invitasjoner for påmeldingen. Da håper vi å se mange av dere på årets julebord og ønsker hver i sær, VELKOMMEN! Med hilsen fra styret i LFPS A Helene Kjølstad.

juleinnbydelse-lfps-2016-2

Download (PDF, 150KB)

1 2 3 14