MEDLEMSINFORMASJON nr. 2 – 2016 HUSK ÅRSMØTET

Kjære medlem! Akershus, mars 2016

Styret ønsker denne gang å minne dere på årsmøtet som holdes på Senteret for
eldre og uføre, Kirkeveien 3, 1400 Ski onsdag 16.mars 2015 kl. 18.30.
Møtepapirer kan fås ved henvendelse eller utleveres på møtet.
Vi håper flest mulig vil ta seg en tur denne dagen, hvor vi redegjør for hva vi har
gjort i året som har gått og kan ha en hyggelig prat over bordet. Her kan vi snakke
om hva vi kan finne på i dette året evt. komme frem til hva dere vil vi skal utføre. Continue reading

1 2 3 12