Styret

Leder:    
Bjørn Danielsen bjdanie@online.no 911 18 217
     
Økonomiansvarlig:  
Arne Furulund arne.furulu@gmail.com 918 41 973
     
Sekretær/nestleder:    
Helene Kjølstad helene.kjolstad@gmail.com 971 10 207
     
Styremedlemmer:    
Wenche Gabrielsen wlis-g@online.no 905 11 259
Bjørn Danielsen bjdanie@online.no 911 18 217
Kjell Rehoff Larsen rehoff51@gmail.com 414 71 602
     
Varamedlemmer:    
Nils Lauten   992 29 683
     
     

 

     
 Ønsker du å sende en mail til styret i LFPS Akershus: send den til: post@lfps-akershus.no