19. juni var vi for å overrekke NHF-sølvnål til Nils Lauten

Fremhevet

Han bor nå på Gystadmyr bo-og aktivitetssenter på Jessheim. Han møtte oss ute med parkeringslapper så vi kunne parkere gratis. Her trives han og har sikkert mang en god historie å fortelle til både beboere og personalet. Vi hadde en hyggelig stund sammen med Nils hvor vi ble servert rundstykker og vafler. Takk skal du ha Nils for lang og tro tjeneste i Landsforeningen for polioskadde i Akershus

 

Nils-solvnal-bilde

Brev til myndighetene angående utgifter

Fremhevet

AKERSHUS OG ØSTFOLD

 

 

NAV (Arbeids- og Velferdsdirektoratet)

NAV Hjelpemiddelsentral, Brukerutvalg sentralt

Helsedirektoratet v/Helseministeren

Norges Handikapforbund

Norges Handikapforbund Region Øst

NAV Hjelpemiddelsentral Brukerutvalget Øst-Viken

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo-Akershus                                                                Dato: 13.06.2022

 

 

 

Dør / dørautomatikk:

Vi kan nevne backup systemer på døråpnere/omgivelseskontroll ved utskifting av utslitte hjelpemidler. NAV pålegger at det skal installeres batteridrevet backup som skal tre inn ved for eksempel ved strømbrudd. Backup systemet dekkes ikke av NAV hjelpemiddelsentral, men må dekkes fullt ut av bruker. Hjelpemiddelsentralen anbefaler utskifting av gamle døråpnere. Utskifting til ny døråpner påfører en stor utgift for bruker som må dekke dette fullt ut. NAV informere ikke om at kostnadene rundt dette må dekkes av bruker.

 

Bruker får innvilget døråpner fra NAV. Nav krever innstallering av backup som bruker skal dekke fullt ut. Bruker skal i tillegg ha kostnadene for vedlikehold og er ansvarlig for at den til enhver tid er i funksjon / virker.

 

TEK 17

 

Hjelpemidler, egenandeler og kostnader

 

Landsforeningen for polioskadde (LFPS) Akershus og LFPS Østfold har gjennom flere år hatt et samarbeidsutvalg som har arbeidet for saker for medlemmene våre, bl. a årlige fagdager.

 

Det har kommet opp flere nye saker vedrørende betaling og egenandeler for hjelpemidler. Dette er en problemstilling som ikke har vært aktuell tidligere. Eksempler:

 

 

Dørautomatikk på dører i rømningsvei

Når det gjelder montering på vanlige dører/branndører i rømningsvei er det et krav i TEK17 at det er installert en avbruddsfri strømforsyning (UPS) til dørautomatikk. Dette for å sikre at ikke tilgjengeligheten ved rømning svekkes ref. TEK17 §11-14 5. leddDette gjelder også for bygg oppført under eldre byggeregler. Rømningsvei er huseiers ansvar og følgelig er en UPS (avbruddsfri strømforsyning) noe som NAV ikke dekker, verken ift. innkjøp/montering eller drift/vedlikehold.

For bruker betyr denne paragrafen i TEK 17 at mange som trenger en automatisk døråpner ikke får det, grunnet økonomi. Det vil si at rømningsvei i henhold til TEK 17 ikke blir oppfylt.

 

Neste sak omhandler bytting/utskifting av dører som er påmontert døråpnere. Demontering og montering av dørautomatikken dekkes ikke av NAV hjelpemiddelsentral, men bruker kontakter firmaet som utfører denne jobben for NAV, og utgiftene til demontering/montering må dekkes av bruker i sin helhet.

 

Bilombygging ved skifte av rullestol

Et tilfelle vi kan nevne er anskaffelse av ny elektrisk rullestol som brukes som passasjersete i spesialtilpasset bil. Nav dekker utgifter til rullestol og rullestolfeste i bilen, men ikke til sikkerhetssele som passasjeren må bruke. Sikkerhetssele til passasjersetet (rullestolen) ble tidligere dekket av NAV, men ikke nå lenger.

 

Økonomi

Det vi ønsker, er å rette søkelyset mot ekstrautgifter som påløper oss som funksjonshemmede. Veldig mange/de fleste av oss som er avhengig av hjelpemidler i dagliglivet er uførepensjonister og alderstrygdede, noen også med minsteutbetalinger, eller har hatt liten mulighet for opptjening av pensjon/trygd gjennom livet. Ekstrautgiftene i disse tre tilfellene beløper seg til godt over 30.000 kroner. NAV informerer ikke godt nok i forkant at dette må dekkes av bruker i sin helhet.

 

Hvorfor er slike endringer innført?

Hvorfor får ikke brukere informasjon om nye endringer som trer i kraft og som har stor betydning for den enkelte i hverdagen?

 

Forskjellen på %-økningen ved «lønnsoppgjør» mellom lønnstakere og pensjonister/trygdede øker for hvert år. Kjøpekraften blir av den grunn mindre år for år.

Vi ønsker tilbakemelding på brevet vårt så snart som mulig

 

Med hilsen

LFPS Akershus og Østfold

 

Bjørn Danielsen                                                                            Ragnhild Skovly Hartviksen

Leder                                                                                             Leder

 

Oversikt over aviser i Akershus og Østfold – Sende leserinnlegg

 

Akershus

  • Østlandets Blad.
  • Varingen.
  • Romerikes Blad.
  • Raumnes.
  • Indre Akershus Blad.
  • Enebakk Avis.
  • Eidsvoll Ullensaker Blad.
  • Asker og Bærum Budstikka.
  • Røyken og Hurum avis

 

Østfold

Villpolio

Fremhevet

Til

LFPS sentralt.                                                                                                                           Dato: 13.06.2022

Vill-polio

Mange flyktninger, asylsøkere og andre tilreisende kommer til Norge fra områder hvor det er oppdaget villpolio, de er muligens ikke vaksinert og kan dermed ha med seg smitte til Norge. Villpolio ble sist oppdaget i Ukraina og Israel.

Hvordan er Norge rustet til å håndtere eventuelle utbrudd av polio i liten eller stor skala?

Har Norge helsepersonell som kan behandle polio?

Hvordan er det med revaksinering av de som har polio, og de som ikke har hatt polio?

Mange vet ikke at de trenger å revaksinere seg og mange forstår ikke nødvendigheten av å ta en poliovaksine. Det er den som holder polioen stabilt borte fra Norge.

Hva med landsdekkende informasjon om revaksinering?

Det gjelder hele befolkningen og ikke «bare» oss med polio

Vi ber om at LFPS tar kontakt med Fagrådet ang. dette. Vi ber også LFPS om å sende en henstilling til sentrale myndigheter om nasjonal informasjon angående vaksinering og revaksinering!!!

LFPS Akershus og Østfold

Bjørn Danielsen /s/                                                                                           Ragnhild Skovly Hartviksen /s/

Leder                                                                                                                   Leder

Nyhetsbrev fra Hjernerådet

Fremhevet

HJERNERÅDETS NYHETSBREV 13. JUNI 2022

 

  

Partnerskapsmøte i Helsedirektoratet

I dag har generalsekretær Henrik Peersen (til venstre) og styrelederen i Hjernerådet, Magne Wang Fredriksen, vært i partnerskapsmøte i Helsedirektoratet. Partnerskapet er en viktig arena for dialog og samarbeid med helsemyndighetene om oppfølgingen av Hjernehelsestrategien.

– Vi har blant annet diskutert viktigheten av å etablere hjernehelse som kategori i helsestatistikk. Til tross for at Hjernehelsestrategien løfter frem hjernehelse som helhet, synliggjøres ikke den totale sykdomsbelastningen av hjernesykdommer i dagens helsestatistikk. Hjernesykdommer er spredt på ulike kategorier, og dermed ser vi ikke den samlede utfordringen fra hjernen, sier Henrik Peersen. 
 
VIKTIG: Hjernerådet ønsker at det etableres egen kategori for hjernesykdommer i offentlig helsestatisikk for å sikre riktig grunnlag for politiske veivalg og tiltak, samt for å gi nødvendig tallgrunnlag for å se utviklingen innen norsk hjernehelse.
 Påmeldingen er åpnet!

Nå er påmeldingen til Hjernehelsekonferansen 2022 åpnet! Konferansen skal foregå i Oslo kongressenter torsdag 3. november. Vi har plass til cirka 200 personer. Så her gjelder «først til mølla»-prinsippet. 
 
Program til konferansen finner du HER. 
 
Pris for medlemmer: 490 kroner inkludert lunsj. Pris for ikke-medlemmer: 990 kroner inkludert lunsj. Bindende påmelding og betaling i Vipps. 
 
Link til påmeldingsskjema finner du HER.


 

Professor-tips til brukermedvirkning

Nylig publiserte professor Nils Gilhus ved Universitetet i Bergen en artikkel i tidsskriftet Frontiers in Neurology om brukermedvirkning i forskning på muskelsykdommen myasthenia gravis. Medforfatter var Sandra Iren Barkås Hovland fra Foreningen for muskelsyke. Noen av tipsene deres er universelle og kan være nyttige for alle forskere som skal i gang med et nytt prosjekt.
 
– Brukerbidraget er spesielt viktig i planleggingsfasen av prosjektet, ved rekruttering av pasienter til prosjektet, i formidling av resultater, og for implementering av de nye funnene i klinisk praksis, sier professor Nils Erik Gilhus. 
 
Vi har gjengitt noen av tipsene deres om brukermedvirkning. De finner du HER.
Prøvde å kutte ut kaffe – kastet opp og fikk migrene

Hjerneforsker og lege Marte Roa Syvertsen har skrevet flere bøker om hjernen, men hun lærte noe nytt om sin egen hjerne da hun prøvde å kutte ut kaffe. «Alle mennesker er skrudd sammen forskjellig. Det kan være jeg blir lettere avhengig av kaffe enn andre,» sier Marte.

Les intervjuet med Marte i Hjernerådets eget magasin, Min hjernehelse. Du kan tegne gratis abonnement på bladet HER.


Spennende fotoutstilling

Fotograf Hans-Olav Forsang er kunstnerisk leder av fotoprosjektet «Hjernen er deg» som Hjernerådet lanserer under Arendalsuka til sommeren. «Hjernen er deg» er en stor fotoutstilling laget av noen av Norges fremste fotografer. Etter Arendalsuka vil utstillingen turnere Norge rundt og besøke Kristiansund, Trondheim, Hamar, Bergen og Oslo. 

Målet for fotoprosjektet er å gi publikum økt kunnskap og undring om hjernen. Ideen er utviklet av Hjernerådet og Forsang i fellesskap. Forsang har en lang karriere bak seg og er mest kjent fra sin tid som fotograf og billedredaktør i VG. Han har vunnet flere priser. 

Arbeidet med fotoutstillingen startet i 2019 og er blitt forsinket av pandemien. Det er mange detaljer som skal på plass, men nå nærmer vi oss med stormskritt! 


Påminnelse Årsmøte

Fremhevet

Årsmøte LFPS A 15.9.21, kl. 18.30

 

 

 

 

 

Hei igjen!

Ja, tiden flyr avgårde og nå nærmer det seg vårt årsmøte med stormskritt. Her kommer en liten påminnelse og jeg håper du har satt av ettermiddagen til å ta en liten tur. 

Som nevnt tidligere, skal det holdes på  “Dovre bo-og servicesenter”, Ole Liansvei 4,

1462 Fjellhamar (Lørenskog kommune), 15. september kl. 18.30. Det er et stort lokale, så vi kan sitte med god avstand til hverandre, og de aller fleste vil jeg tro er ferdig vaksinerte for lenge siden. Det er også godt med parkeringsplasser utenfor, og vi skal holde til på forsiden, i underetg. på det store huset. Hvis du ønsker nærmere forklaring om hvordan komme dit, eller du ønsker hjelp til transport, så ta kontakt med meg i litt god tid.

Etter at årsmøtet er ferdig, fortsetter vi med medlemsmøte, hygger oss og spiser pizza.

 

VELKOMMEN SKAL DU VÆRE!

 

Hilsen fra oss i styret, ved Helene Kjølstad (Tlf.: 971 10 207)