Her ett innlegg om hjerneslag

Trenger rehabilitering

– Det største problemet er å få fastlegene til å forstå behovet for videre oppfølging og rehabilitering etter et hjerneslag

Av Paul Norberg

Det forteller den 67-årige Rygge-mannen Anders Utne. Han ble rammet av hjerneslag for 15 år siden.

Kunne vært unngått

Historien hans er ikke helt uvanlig: Anders hadde vært til behandling hos fastlegen sin for podagra, og det ble da tatt flere prøver. Blant annet av blodtrykket. Dette var svært høyt, men han fikk ingen medisinering, og ble sendt hjem med beskjed om å komme tilbake om en drøy uke. Tre dager etter ble han rammet av hjerneslag.

– Ambulansen kom raskt og jeg fikk god behandling. Først på Moss sykehus og deretter på Sunnaas, forteller Utne.

Men på sykehuset fikk han beskjed om at hjerneslaget burde vært forutsett gjennom de blodtrykksprøvene som ble tatt hos legen.

– Ikke tatt på alvor

– Det er vanskelig å få fastlegene til å ta slagrammede pasienter på alvor, mener leder Randi Overaa i Landsforeningen for slagrammede avdeling Østfold.

Mange opplever lignende forhold som Anders Utne, men det er enda mer vanlig å unngå å sende slagpasienter til rehabilitering etter at den første fasen er over.

– Hvorfor er det slik?

– Jeg tror det er fordi de ikke ser våre handikap. De daglige plagene er ofte usynlige. Det er ikke lett å se at mange slagrammede lider av depresjoner, hukommelsestap, mangel på romfølelse og andre plager. Selv om vi sier dette til legene, så ser vi «friske» ut, og dermed blir det antatt at vi greier oss bra hjemme. Men faktum er at det er behov for ytterligere oppfølging, sier Randi Overaa.

15.000 årlig

Østfoldforeningen hadde nylig en samling på Jeløy Kurbad, med stort oppmøte. Nevrolog Maria Kaase Berg holdt foredrag om hjerneslag og hvordan det artet seg.

Hun fortalte at så mange som 15.000 nordmenn får hjerneslag hvert år, og 5.000 får drypp. Møtedeltakerne fikk et levende innblikk i symptomer og også anvisninger på hvordan de kan håndtere de problemene som oppstår i etterkant av den første behandlingen.

Byttet fastlege

Møtedeltakerne var svært aktive, og stilte spørsmå

l og fortalte egne historier. Det viste seg at mange hadde hatt problemer av samme type som Anders Utne og Randi Overaa fortalte om. Mange hadde gått til det skritt å bytte fastlege.

– Men det er krevende for pasienter å måtte kjempe for sine rettigheter, sier Overaa.

Hun forteller at foreningen spiller en stor rolle for dem som er slagrammede.

– Selv om det er sykdom som bringer oss sammen, er vi en glad gjeng. Vi har ett temamøte i måneden, og samles på ulike steder i Østfold. Jeløy Kurbad er flott og det samme er Bakke behandlingshjem i Halden. Det er ofte vanskelig for hjerneslag­rammede å ta initiativ til å komme ut, men vi håper at flere vil ta kontakt med oss. Både for sosialt samvær og for faglig påfyll, sier Randi Overaa.

Slagpasienter

  • 15.000 mennesker rammes av hjerneslag hvert år i Norge
  • 5.000 nordmenn får drypp.
  • Landsforeningen for slag­rammede i Østfold arrangerer månedlige temamøter for medlemmene sine.
  • 75 prosent av dem som rammes av hjerneslag er over 75 år.
  • Ifølge de slagrammede selv er det et stort problem at de ikke får nok oppfølging etter den første rehabiliteringsperioden.
  • Jeløy Kurbad er regnet som et godt rehabiliteringssenter, og har oppgradert til å ta imot 12 pasienter på samme tid.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *