Søknad for voksne med senskader etter poliomyelitt

Søknad for voksne med senskader etter poliomyelitt

Søknadsfrist for 2016 er 1.oktober 2015

Søknaden er todelt. Side 1 og 2 fylles ut av søker, side 3 av lege. Kopi av aktuelle epikriser fra innsøkende lege, eventuelt andre leger og/eller fra sykehus-/ rehabiliteringsopphold må vedlegges.

Det er spesielt viktig at nye søkere sender med epikriser som beskriver senskader og funksjonsnivå. Det må komme frem av søknad eller epikriser at nåværende helseproblemer skyldes tidligere poliosykdom.

Søknadsskjema finner du som vedlegg til høyre.

Se egen side for sted og tid.                                 Søknad behandlingsreiser voksne postpolio

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *