Villpolio

Til

LFPS sentralt.                                                                                                                           Dato: 13.06.2022

Vill-polio

Mange flyktninger, asylsøkere og andre tilreisende kommer til Norge fra områder hvor det er oppdaget villpolio, de er muligens ikke vaksinert og kan dermed ha med seg smitte til Norge. Villpolio ble sist oppdaget i Ukraina og Israel.

Hvordan er Norge rustet til å håndtere eventuelle utbrudd av polio i liten eller stor skala?

Har Norge helsepersonell som kan behandle polio?

Hvordan er det med revaksinering av de som har polio, og de som ikke har hatt polio?

Mange vet ikke at de trenger å revaksinere seg og mange forstår ikke nødvendigheten av å ta en poliovaksine. Det er den som holder polioen stabilt borte fra Norge.

Hva med landsdekkende informasjon om revaksinering?

Det gjelder hele befolkningen og ikke «bare» oss med polio

Vi ber om at LFPS tar kontakt med Fagrådet ang. dette. Vi ber også LFPS om å sende en henstilling til sentrale myndigheter om nasjonal informasjon angående vaksinering og revaksinering!!!

LFPS Akershus og Østfold

Bjørn Danielsen /s/                                                                                           Ragnhild Skovly Hartviksen /s/

Leder                                                                                                                   Leder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *