VIKTIG!!!! Særfradrag for store sykdomsutgifter

Nå har det kommet en rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe med ovennevnte overskrift (bortsett fra VIKTIG!!!!! da!). Dette er en MEGET viktig rapport som vi ber dere lese og komme med tilbakemeldinger på. Ta gjerne for dere de kapitlene dere vet mest om og helst med eksempler på hva dere mener og hvordan de foreslåtte løsninger slår feil ut.  Se rapporten her:

http://www.regjeringen.no/pages/2583713/horingsnotat_storesykdomsutgifter_1%20og%202_heg.pdf

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *