LFPS Akershus info.

Har du lyst å gå på kurs?

Hei. Det er flere plasser igjen på kurset: Samarbeid med andre organisasjoner 25. og 26. april 2014 i Sarpsborg.

Håper du kan være med på å rekruttere deltakere fra ditt lokallag eller landsforening til kurset. I 2015 er det fylkes- og kommunevalg og da skal vi gjennom SAFO foreslå kandidater til fylkeskommunen og kommunene til medlemmer i ” Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne”. Dette kurset vil være en bra ballast for de som blir medlemmer i fylkeskommunale/ kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

NB: Kurset er gratis, SAFO Øst dekker deltakerandelen.

Henvend deg til LFPS Akershus v/ post@lfps-akershus.no så får du mer informasjon! Husk transporent er også gratis!

 GOD PÅSKE.

 Med vennlig hilsen LFPS Akershus

NHF Øst v/ Arild Karlsen

Mobil: 97747975

Fung.regionleder.

Datakurs for nybegynnere (eller nesten nybegynnere?)

LFPS Akershus har planer om å starte et lite datakurs for nybegynnere eller nesten nybegynnere. Vi samles 2 kvelder i høst: 25. september og 2. oktober begge dagene i Oslo kl. 1800-2100. Sted og andre detaljer får dere etter påmelding hos Arne. Innholdet i detalj bestemmes av deltakerne selv, men vi tenker oss noen av disse punktene: Handel på nett – Nettbank – Mine resepter – Skatt – AltInn – MinID – Skype – Sosiale medier – Reiser – Billetter.

Meld dere på så snart som mulig til Arne Furulund, mailadresse: lfps.kass@gmail.com  Begrenset deltakerantall til maks 6! Så her er det om å gjøre å være rask i vendingen!

Benhandlingsreiser 2013

Vår intense jobbing for å få beholde behandlingsreisene ser ut for å ha lykkes! Jfr følgende nettsted: http://sv.no/Forside/Siste-nytt/Nyhetsarkiv/Behandlingsreisene-til-utlandet-er-berget

Tusen takk for alt engasjement og fremfor alt til styret i LFPS sentralt som har gjort en fabelaktig innsats i denne saken!

Jeg har en del informasjon om dette liggende, men kommer ikke til å publisere dette om ikke behovet gjenoppstår.

 

Halden: Konsert for bekjempelse av polio 12. april 2012 kl 1900

Rotary og Det Norske Blåseensemble har veldighetskonsert i til inntekt for et internasjonalt prosjekt for innsamling av 200 mill dollar til bekjempelse av polio.

To dråper – Stopp polio nå!

Dirigent: Bjarte Engeset

Torsdag 12.april kl 19.00 Brygga Kultursal – kr 300 pr billett. Adresse: Tollbugt. 4-6, 1767 Halden

Årets hendelse: Respirasjonsdagen 2012

Dette er en begivenhet dere MÅ få med dere! Vi er i ferd med å legge siste hånd på verket mht årets hendelse innen polio: Respirasjonsdagen 2012. Programmet er klart og dato er klar – øvrige detaljer kommer vi tilbake til. Datoen er lørdag 5. mai og møtet vil finne sted på Quality Airport Hotel Gardermoen med start kl. 0900. Det vil bli en egenandel for å være med på møtet. Respirasjonsdagen er et samarbeidsprosjekt mellom LFPS Akershus og LFPS Østfold. Nedenfor finner dere preliminært program.

Continue reading