SPESIALISTHELSETJENESTENS VEILEDNINGSPLIKT KOMMUNENE ETC.

Vi har fått et rundskriv til orientering. Overskriften er som følger: SPESIALISTHELSETJENESTENS VEILEDNINGSPLIKT OVERFOR DEN KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN. Vi vet ikke om det er noen av dere som er interessert i dette tema og har uansett besluttet at vi legger det på nettet i tilfelle noen vil lese dette. Styret tar gjerne imot tilbakemeldinger om dette rundskrivet og tillempningen av det dersom noen har synspunkter på det eller ønsker at Styret skal ta tak i noen detaljer av dette. Kom gjerne med tilbakemeldinger! Og her er dokumentet! 

Download (PDF, 106KB)