Påminnelse Årsmøte

Fremhevet

Årsmøte LFPS A 15.9.21, kl. 18.30

 

 

 

 

 

Hei igjen!

Ja, tiden flyr avgårde og nå nærmer det seg vårt årsmøte med stormskritt. Her kommer en liten påminnelse og jeg håper du har satt av ettermiddagen til å ta en liten tur. 

Som nevnt tidligere, skal det holdes på  “Dovre bo-og servicesenter”, Ole Liansvei 4,

1462 Fjellhamar (Lørenskog kommune), 15. september kl. 18.30. Det er et stort lokale, så vi kan sitte med god avstand til hverandre, og de aller fleste vil jeg tro er ferdig vaksinerte for lenge siden. Det er også godt med parkeringsplasser utenfor, og vi skal holde til på forsiden, i underetg. på det store huset. Hvis du ønsker nærmere forklaring om hvordan komme dit, eller du ønsker hjelp til transport, så ta kontakt med meg i litt god tid.

Etter at årsmøtet er ferdig, fortsetter vi med medlemsmøte, hygger oss og spiser pizza.

 

VELKOMMEN SKAL DU VÆRE!

 

Hilsen fra oss i styret, ved Helene Kjølstad (Tlf.: 971 10 207)

 

Årsmøte/Medlemsmøte

Medlemsinfo nr. 3-2021 og INNKALLING TIL ÅRSMØTE.

Innkalling til årsmøte for Landsforeningen For PolioSkadde Akershus(LFPS A), onsdag 15. september 2021 kl. 18.30, på Dovre bo-og servicesenter, Ole Liansvei vei 4, 1462 Fjellhamar (Samme sted hvor vi har hatt både årsmøter og medlemsmøter tidligere). Hvis du ønsker å komme med forslag til årsmøtet, må vi ha forslag innsendt innen onsdag 1. september 2021.

 

Grunnet Korona-situasjonen har styret dessverre måttet avlyse de fleste aktivitetene så langt i år. Nå ser ting litt lysere ut og vi tror at de aller fleste i vår gruppe er fullvaksinerte. Vi håper og tror at vi nå å kan gjennomføre årsmøtet onsdag den 15.september.

 

Vi ønsker også å avholde medlemsmøte samme dag, etter at årsmøtet er ferdig. Som vi gjorde i fjor, med stort hell, har vi da tenkt å bestille pizza og ha en hyggelig kveld sammen.

 

Det har dessverre vært for mange avlysninger det siste året, men det gjelder jo overalt. Vi tror nå på bedre tider, men ser allikevel at alt ikke er over ennå.

 

Vi håper også at vi kan få gjennomført et julebord i år, men tidspunkt og sted er ikke bestemt ennå. Det blir forhåpentligvis i slutten av november, men eksakt tidspunkt og sted kommer vi tilbake til.

 

Vi vil nok en gang minne om at utsendelser pr. post vil blir sjeldnere, men sender selvfølgelig ut denne innkallingen til årsmøtet. Vi håper at alle som har egen e-post eller kan ha tilgang til det, f.eks. gjennom familie, kan sende den til oss. Det er fremdeles så mange som ca. 40 medlemmer som bare har postadresse og vi håper og tror at det er flere som har tilgang til e-post. Vennligst send den til oss:

 

e-post@lfps-akershus.no eller helene.kjolstad@gmail.com.

 

Vi håper resten av 2021og hele 2022 etter hvert vil bli et bedre år for oss alle og vi ser frem mot hyggelige tider og møter, og håper å se deg på årsmøtet.

 

Med vennlig hilsen

Styret i LFPS Akershus

 Bjørn             Arne              Helene           Kjell         Wenche         Nils        

Medlemsinformasjon nr. 2, 2019

Hei!Her kommer medlemsinformasjon nr. 2, 2019. Vi i styret håper du leser den og har mulighet til å delta på noen av de aktivitetene vi tilbyr.Dersom du har noen kommentarer til oss på en eller annen måte, setter vi pris på om du tar kontakt med oss. Adressen finner du i medlemsinformasjonen.

Med hilsen fra oss i styret for Landsforeningen for Polioskadde Akershus,ved Helene Kjølstad.