Oppklarende info. rundt den nye uføretrygden

Hei igjen, alle!
Vi får utrolig mange henvendelser i dag fra folk som er redde og usikre på hva som blir følgende for dem når den nye uføretrygden blir innført. Vi har lagt ut oppklarende info. på facebook-siden vår, en hovedpost og enda mer i en kommentar under. Denne infoen som står i kommentaren gjengir jeg her til dere, slik at dere kan si dette til usikre og redde mennesker dere møter de neste dagene (henvis også til facebook-sida vår): Les videre

Statsbudsjettet 2015 – NHF i media og andre mediesaker

Hei, alle sammen!NHF

Under og vedlagt finner dere noen lenker til saker NHF er med i, saker der Eriksson uttaler seg, og noen eksempler på at vi ikke står aleine om å mene dette. Inntrykket fra Vandrehallen i går var også den at samtlige reagerte voldsomt på den usosiale profilen dette budsjettet har, og at endringen i forsørgertillegget var det som toppa seg for de fleste.

Finner dere flere mediesaker om statsbudsjettet og våre kampsaker – del de med resten av oss!

Aftenposten vil lage en oppfølger på vedlagte glimrende sak med et case – altså en uføretrygdet forelder som nå mister det meste. Om vedkommende også har en gruppe 1-bil som hun/han kanskje vil miste i tillegg er det også, i dette medietilfellet – ikke i det virkelige liv, et pluss. Veit dere om noen så må dere ta kontakt med meg så fort dere kan. Jeg snakker med vedkommende om hvordan et mulig medietrykk kan påvirke familien.

Les videre

Har du lyst å gå på kurs?

Hei. Det er flere plasser igjen på kurset: Samarbeid med andre organisasjoner 25. og 26. april 2014 i Sarpsborg.

Håper du kan være med på å rekruttere deltakere fra ditt lokallag eller landsforening til kurset. I 2015 er det fylkes- og kommunevalg og da skal vi gjennom SAFO foreslå kandidater til fylkeskommunen og kommunene til medlemmer i ” Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne”. Dette kurset vil være en bra ballast for de som blir medlemmer i fylkeskommunale/ kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

NB: Kurset er gratis, SAFO Øst dekker deltakerandelen.

Henvend deg til LFPS Akershus v/ post@lfps-akershus.no så får du mer informasjon! Husk transporent er også gratis!

 GOD PÅSKE.

 Med vennlig hilsen LFPS Akershus

NHF Øst v/ Arild Karlsen

Mobil: 97747975

Fung.regionleder.

SPESIALISTHELSETJENESTENS VEILEDNINGSPLIKT KOMMUNENE ETC.

Vi har fått et rundskriv til orientering. Overskriften er som følger: SPESIALISTHELSETJENESTENS VEILEDNINGSPLIKT OVERFOR DEN KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN. Vi vet ikke om det er noen av dere som er interessert i dette tema og har uansett besluttet at vi legger det på nettet i tilfelle noen vil lese dette. Styret tar gjerne imot tilbakemeldinger om dette rundskrivet og tillempningen av det dersom noen har synspunkter på det eller ønsker at Styret skal ta tak i noen detaljer av dette. Kom gjerne med tilbakemeldinger! Og her er dokumentet! 

Download (PDF, 106KB)

 

Møte med politikere i Askim 29/5-2013 kl 1800

Vi anbefaler alle som har mulighet til det å delta på dette politikermøtet.

NHF indre Østfold  i samarbeid med LFS Østfold, Revmatikerforbundet i Askim og Omegn og Mysen og omegn, LHL og NFU Østfold regionlag. Inviterer til Åpent møte med sentrale politikere i Indre Østfold. Onsdag 29.5.13 kl1800 i Frivillighetens hus, Parkveien 1 i Askim

 

Medlemsmøte 20.2.2013 kl. 1800 Eldresenteret på Ski, Peisestuen

Hei alle sammen!

Vi vil gjerne påminne om medlemsmøtet vårt i morgen. Vi vil samtale om noen av følgende punkter:

  1. Valg 2013 (Informere om hva NHF har gjort og hva de gjør, hjemmesider til NHF, Kontakt med politikere – lokalt og sentralt)
  2. Skatt – fradrag
  3. Sommerturen
  4. Årsmøtet
  5. Annet – spørsmål

Ser ferm til å treffe dere igjen!

Styret