Hei! Tiden flyr av gårde og det er snart tid for å tenke jul. Her kommer årets julebords invitasjon fra LFPS A og vi håper at så mange som mulig har lyst til å være sammen med oss på Hotell Triaden i Lørenskog også i år. ? Vi har det veldig hyggelig sammen. Notér deg dagen og påmeldingsfristen, men meld deg gjerne på så fort som mulig. Jeg vet selv hvor fort det er å glemme slike tidspunkter. Da ønsker vi vel møtt den første dagen i desember. Hilsen fra oss i styret i LFPS A, v/Helene Kjølstad. ??

Download (PDF, 205KB)

Samarbeidskonferanse LFPS Akershus og LFPS Østfold

Dette har vært en viktig konferanse for LFPS Østfold og Akershus. Her har det blitt blant annet bestemt at vi i august/september 2014 skal satse på en ny Fagdag for gruppen polio.

I tillegg har det i Regjeringens forslag til nytt budsjett blitt foreslått at også personer over 26 år kan få søke om aktivitetshjelpemidler.  Se for øvrig LFPS Østfold sine hjemmesider,  http://lfps-ostfold.no/?p=2763

Fradrag for store sykdomsutgifter fryses foreløpig på 2013

-nivå. Samtidig sier Regjeringen at man skal utrede en endring av dette skattefradraget.

Datakurs for nybegynnere (eller nesten nybegynnere?)

LFPS Akershus har planer om å starte et lite datakurs for nybegynnere eller nesten nybegynnere. Vi samles 2 kvelder i høst: 25. september og 2. oktober begge dagene i Oslo kl. 1800-2100. Sted og andre detaljer får dere etter påmelding hos Arne. Innholdet i detalj bestemmes av deltakerne selv, men vi tenker oss noen av disse punktene: Handel på nett – Nettbank – Mine resepter – Skatt – AltInn – MinID – Skype – Sosiale medier – Reiser – Billetter.

Meld dere på så snart som mulig til Arne Furulund, mailadresse: lfps.kass@gmail.com  Begrenset deltakerantall til maks 6! Så her er det om å gjøre å være rask i vendingen!

Debatt om Borgerstyrt Personlig Assistanse (BPA)

For noen dager siden ble det holdt en debatt med deltakere fra Uloba, KS, LDO samt diverse politikere om BPA. Dette var en meget interessant debatt som for øvrig ble streamet, slik at dere kan høre hele debatten på nettet. Her er linken til dette: http://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=D68B5960AA72EA06&width=920&height=540

Møte med politikere i Askim 29/5-2013 kl 1800

Vi anbefaler alle som har mulighet til det å delta på dette politikermøtet.

NHF indre Østfold  i samarbeid med LFS Østfold, Revmatikerforbundet i Askim og Omegn og Mysen og omegn, LHL og NFU Østfold regionlag. Inviterer til Åpent møte med sentrale politikere i Indre Østfold. Onsdag 29.5.13 kl1800 i Frivillighetens hus, Parkveien 1 i Askim

 

Demonstrasjon vedr. kutt i bevilgninger til Behandlingsreiser

Vi har mottatt følgende mail fra LFPS sentralt:

Revmatikerforeningen skal ha demonstrasjon utenfor Stortinget onsdag 7. november kl.: 11:00

LFPS støtter opp om demonstrasjonen som revmatikerforeningen skal holde utenfor Stortinget 7. november. Demonstrasjonen holdes pga statsbudsjettets forslag om å kutte i tilbudet til kronikere når det gjelder behandlingsreiser til utlandet.

Eller så kan det opplyses om at LFPS har vært i åpen høring hos Finanskomitéen og hos Helse- og omsorgskomitéen vedr. dette kuttet.

Med hilsen

Ragnhild Skovly Hartviksen

Sekretær i LFPS

Mob.: 95 77 55 46

E-mail: ragnhsk@online.no

Mer informasjon om kutt i <reiser med Behandlingsreiser kommer snart!