Kunnskapsbanken

Sykdomsgener og forsikring

Kjenner du rettighetene dine?

Av Grethe Foss og Andreas Tjernshaugen i tidsskriftet GENialt
Bioteknologiloven skal beskytte folk mot diskriminering på grunn av arveanlegg. Det gjelder blant annet ved inngåelse av forsikringsavtaler. Men i praksis er det ikke alltid lett å holde opplysninger om arvelig sykdomsrisiko skjult. Continue reading