Påminnelse: Årsmøte onsdag 14. mars. Beklager skrev feil isted onsdag altså.

Varsling av årsmøte.
Styret vil med denne infoen også varsle om årsmøtet som avholdes
onsdag 14.mars 2018 kl.18.30 på Dovre Bolig-og servicesenter, Ole Liansvei 4,
1472 Fjellhamar (Lørenskog). Vi har hatt både årsmøte og medlemsmøter der tidligere. Hvis noen har problemer med å finne frem eller å vite hvor det er, så kan jeg sende nærmere beskrivelse til den som ønsker det.
Se vedlagte dagsorden.
Vi oppfordrer deg allerede nå til å notere tid og sted i kalenderen, og vi synes det vil være veldig hyggelig om vi ser deg der. Både på siste årsmøtet og de siste medlemsmøtene har det vært lite fremmøte, så vi håper du kommer i år. Tiden går fort frem til mars. Hvis du har noen forslag du ønsker at vi skal ta opp på årsmøtet, er det viktig at du sender dem til oss. Siste frist for innlevering av forslag til årsmøtet, må være oss i hende senest onsdag 7.februar og kan sendes på e-post til: post@lfps-akershus.no eller pr. post til: Grethe Platt, LFPS-Akershus, Glimmervegen 67, 2008 Fjerdingby. Vi skal ha siste styremøte før årsmøtet, den 8.februar, derfor denne litt tidlige fristen for innlevering av forslag.