Til hjelpemiddelnettverket

Her kommer lenken til NOU 2010:5 ”Aktiv deltakelse, likeverd og likestilling” som ble lagt fram 4. mai. Utredningen kan også kjøpes fra Fagbokforlaget for kr 95,- + porto, på telefon 55 38 66 00. Lenke til NOUen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/nouer/2010/NOU-2010-5.html?id=602627 

NHF reagerer sterkt på utredningens forslag om å frata funksjonshemmede en lovfestet rett til hjelpemidler i folketrygdloven og legge hjelpemiddelområdet over på rammefinansiering i kommuner og sektorer. En første reaksjon finner dere på vår nettsider www.nhf-no  og på NHF sin facebook-side.

Protestaksjonen på NHF-facebook har i løpet av 3 dager fått over 6400 tilhengere. Vi oppfordrer alle til å bruke siden og få flere til å protestere!

 Vi går nå grundig gjennom NOUen og vil komme med mer informasjon etter hvert. Som orientert om tidligere blir det høringskonferanse 10. juni – et samarbeid mellom NHF, FFO og Norsk Ergoterapeutforbund, se informasjon på www.nhf.no

Det blir viktig å påvirke høringsinstansene og mobilisere framover for å stoppe utvalgets forslag!

 Med vennlig hilsen

Norges Handikapforbund

Guri Henriksen

Interessepolitisk rådgiver

Telefon: 24 10 24 62  Telefaks: 24 10 24 99   Postboks 9217 Grønland, 0134 OSLO   www.nhf.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *