Julebordet 2011

Nå  går snart fristen ut for påmelding til julebordet i år som forøvrig går av stabelen den 25. november kl. 1830 på Scandic Hotell i Asker. Subsidierte priser for medlemmene! Se invitasjon fra Wenche og Inger! Påmelding kan også skje ved å sende mail til kontaktsiden her.

Nytt fra styret

Vi vil gjerne informere om hva som er planlagt i tiden som kommer.

Det er synd å si det, men nå nærmer vinteren seg og med det – julen. Styret vil derfor minne om vårt hyggelige julebord som holdes på Scandic Hotel Asker fredag 25.november kl 18.00. Egen info vil komme, men hold av datoen.

Styret har, i samarbeid med andre poliolag, også startet tanken om en felles konferanse og temaet vil da være respirasjonsproblematikken. Meningen er at denne konferansen skal avholdes i februar / mars 2012. Bakgrunnen for temaet er at det viser seg at mange har problemer med pusten uten at man forbinder dette med et typisk polio-problem. Vi vil gjerne belyse bl.a. disse sidene ved polio på denne konferansen.

Velkommen til seminar om familiepolitikk og likestilling!

Hvem skal bestemme hva som er best for barnet vårt? Det er et av spørsmålene som stilles når LDO inviterer til fagseminar den 13. oktober. Likestillings og diskrimineringsombudet inviterer til konferanse om dette tema. Se mere på LDO sine hjemmesider, http://www.ldo.no/no/Aktuelt/Nyheter/Arkiv/Featured-news/Velkommen-til-seminar-om-familiepolitikk-og-likestilling/

Abonnementstjenesten 03

For å få en oversikt over de som får  e-post når nye innlegg blir publisert ber vi vennligst om at det gis en tilbakemelding i kommentarfeltet nedenfor. Dette gjelder kun de som har registrert seg som abonnenter, det vil si de som har fått e-post om dette innlegget.

admin

Abonnementstjenesten

.

.

.

Vi har registrert at vår abonnementstjeneste har vært ute av drift den siste tiden. Etter en del feilsøking menr vi nå at ting fungerer igjen. Derav denne utsendelse.

.

Admin

Hvordan fungerer Hjelpemiddelsentralen for deg?

NHF ønsker tilbakemeldinger om hvordan Hjelpemiddelsentralen (HMS) fungerer
for DEG! Send oss gjerne noen ord på mail dersom du har hatt positive eller
negative opplevelser med HMS. Hvordan fiungerer f.eks. det nye senteret for
utprøvimg av hjelpemidler? Send oss noen ord om dette i dag!

Kunnskapsbank

LFPS Akershus har opprettet en kunnskapsbank for våre medlemmer. Dette innebærer i praksis at dersom du ønsker hjelp med noe som omfattes av vår kunnskapsbank kan du kontakte styret for å få hjelp. Continue reading

Skal du reise med rullestol i sommer?

Om du skal på ferie med rullestol så er det mulighet til å hente ut mye
informasjon på nettet. På Facebook har vi funnet en side som sikkert kan være av
interesse: http://www.facebook.com/#!/rullestol Her
kan du få mye informasjon om tilpassede steder og byer. Du kan også spørre andre
som kanskje har vært på akkurat det stedet du skal til om hvordan det er
tilrettelagt på DITT sted eller hotell. Prøv!

Demonstrasjon

Hei igjen!

Videresender denne invitasjonen til å delta for å markere vårt syn på rettighetsfesting av BPA – fredag 18. mars.

Håper mange har mulighet til å stille, og ber om at denne mailen blir spredd i lokallagene deres.

Med vennlig hilsen

Norges Handikapforbund Øst

Per Lie

Regionkontorleder

NHF_oest_liten  
Tlf:     64 87 88 44
Mob: 414.47.550
per.lie@nhf.no
www.nhf.no/oest

Hei; Alliansen (NHF, NFU og ULOBA) skal ha en markering foran Helse- og omsorgsdepartementet for å kreve at BPA blir en rettighet. I denne anledningen vil vi levere underskriftene med krav om rettighetsfesting av BPA, samt vise til den støtten fra grasroten gjennom Mitt Liv facebook.

Vårt felles krav om en individuell rettighetsfesting av BPA er i en avgjørende fase nå. Helse- og omsorgsdepartementet behandler alle høringssvarene til ny lov. Planen er at endelig lovforslag skal sendes for behandling i Stortinget før påske. Det er også grunnen til at vi har valgt departementet for å vise vårt engasjement for BPA rettigheten.

Vi oppfordrer her alle våre medlemmer som kan og vil delta om å stille opp utenfor Helse- og omsorgsdepartementet i Oslo, fredag 18 mars kl. 14.00. Adresse: Einar Gerhardsens plass 3 (S- blokken/Regjeringskvartalet)

Jo flere vi er, jo sterkere er vi! Alle som kan og vil delta er velkommen!

Vi ber dere ellers om å videreformidle denne invitasjonen gjennom våre informasjonskanaler og nettsider.

Ha en god helg!

Med vennlig hilsen
Norges Handikapforbund
Gladys Sanchez
Samfunnsavdeling

Continue reading