1 24 25 26

Flytting av Hjelpemiddelsentralenes ansvarsområde til kommunene???

Ja, så skjer det igjen! Regjeringen har bedt om en utredning om organisering av Hjelpemiddelutlånet. Utredningen anbefaler at hjelpemiddelutlånet flyttes fra Hjelpemiddelsentralene og over til kommunene! Les mer om dette på følgende nettsted: http://www.regjeringen.no/pages/4888122/PDFS/NOU201020100005000NB_PDFS.pdf

NHF har protestert på dette og har laget et eget Facebooksted for protestene: søk opp stedet og protester!  http://www.facebook.com/group.php?gid=114359281933977 og  http://www.ffo.no/no/ og sist men ikke minst:  http://www.nhf.no/

VIKTIG!!!! Særfradrag for store sykdomsutgifter

Nå har det kommet en rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe med ovennevnte overskrift (bortsett fra VIKTIG!!!!! da!). Dette er en MEGET viktig rapport som vi ber dere lese og komme med tilbakemeldinger på. Ta gjerne for dere de kapitlene dere vet mest om og helst med eksempler på hva dere mener og hvordan de foreslåtte løsninger slår feil ut.  Se rapporten her:

http://www.regjeringen.no/pages/2583713/horingsnotat_storesykdomsutgifter_1%20og%202_heg.pdf

1 24 25 26