Respirasjonsdagen 2012

5. Mai hadde vi Respirasjonsdagen 2012. Dessverre var det ikke så mange deltakere som vi hadde håpet – bare 19 stk møtte opp. MEN – selv om mange av deltakerne allerede hadde pustehjelpemidler var mange enige om at det var en viktig dag og man fikk mange nye AHA-opplevelser. Den viktigste informasjonen var etter min mening denne: “Pustesvikt er en viktig årsak til sykelighet og død hos en rekke pasienter med nevromuskulære sykdommer – deriblant senskader etter polio.” Les mer om konferansen her:  Les videre

Til hjelpemiddelnettverket

Her kommer lenken til NOU 2010:5 ”Aktiv deltakelse, likeverd og likestilling” som ble lagt fram 4. mai. Utredningen kan også kjøpes fra Fagbokforlaget for kr 95,- + porto, på telefon 55 38 66 00. Lenke til NOUen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/nouer/2010/NOU-2010-5.html?id=602627  Les videre

Flytting av Hjelpemiddelsentralenes ansvarsområde til kommunene???

Ja, så skjer det igjen! Regjeringen har bedt om en utredning om organisering av Hjelpemiddelutlånet. Utredningen anbefaler at hjelpemiddelutlånet flyttes fra Hjelpemiddelsentralene og over til kommunene! Les mer om dette på følgende nettsted: http://www.regjeringen.no/pages/4888122/PDFS/NOU201020100005000NB_PDFS.pdf

NHF har protestert på dette og har laget et eget Facebooksted for protestene: søk opp stedet og protester!  http://www.facebook.com/group.php?gid=114359281933977 og  http://www.ffo.no/no/ og sist men ikke minst:  http://www.nhf.no/