Om rullestoler og media

Her er en god artikkel av Arne Lein om rullestolsbrukere. God og tenkverd lesning!  http://www.aftenposten.no/meninger/Om-rullestoler_-gamaskiner-og-menneskene-som-bruker-dem-7105701.html?fb_action_ids=10151194921706290&fb_action_types=og.recommends&fb_ref=.UQjigkJjtUY.like&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151194921706290%22%3A566556526706286%7D&action_type_map=%7B%2210151194921706290%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=%7B%2210151194921706290%22%3A%22.UQjigkJjtUY.like%22%7D

Funkisparken i Oslo / Holmenkollen / Tryvann Skisenter

Har du lyst til å prøve snowboard eller sitteski/sittebrett? Da er kanskje dette noe for deg! Fikk følgende informasjon i dag via NHF Øst fra Funkisparken / Tryvann Skisenter. Det første og andre innlegget er kanskje mest interessant?

 

Se linkene:

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=492cc96d66&view=att&th=13c1ec3b9ca3f58d&attid=0.1.3&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P_WR-7P5S90rE71M9YTIT03&sadet=1357729279076&sads=62jd_U9CAjcspNogxQONkW_Wfts

 

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=492cc96d66&view=att&th=13c1ec3b9ca3f58d&attid=0.1.1&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P_WR-7P5S90rE71M9YTIT03&sadet=1357729054739&sads=vpviHd4CvGI1FIVrgLAM9YrMXZQ

 

Og her kommer noen linker til om Wyllerløypa etc. fra Tryvann Skisenter:

 

www.OsloVinterpark.no
www.Varingskollen.no<http://www.varingskollen.no/>
www.OsloSommerpark.no<http://www.OsloSommerpark.no>

 

Demonstrasjon

Hei igjen!

Videresender denne invitasjonen til å delta for å markere vårt syn på rettighetsfesting av BPA – fredag 18. mars.

Håper mange har mulighet til å stille, og ber om at denne mailen blir spredd i lokallagene deres.

Med vennlig hilsen

Norges Handikapforbund Øst

Per Lie

Regionkontorleder

NHF_oest_liten  
Tlf:     64 87 88 44
Mob: 414.47.550
per.lie@nhf.no
www.nhf.no/oest

Hei; Alliansen (NHF, NFU og ULOBA) skal ha en markering foran Helse- og omsorgsdepartementet for å kreve at BPA blir en rettighet. I denne anledningen vil vi levere underskriftene med krav om rettighetsfesting av BPA, samt vise til den støtten fra grasroten gjennom Mitt Liv facebook.

Vårt felles krav om en individuell rettighetsfesting av BPA er i en avgjørende fase nå. Helse- og omsorgsdepartementet behandler alle høringssvarene til ny lov. Planen er at endelig lovforslag skal sendes for behandling i Stortinget før påske. Det er også grunnen til at vi har valgt departementet for å vise vårt engasjement for BPA rettigheten.

Vi oppfordrer her alle våre medlemmer som kan og vil delta om å stille opp utenfor Helse- og omsorgsdepartementet i Oslo, fredag 18 mars kl. 14.00. Adresse: Einar Gerhardsens plass 3 (S- blokken/Regjeringskvartalet)

Jo flere vi er, jo sterkere er vi! Alle som kan og vil delta er velkommen!

Vi ber dere ellers om å videreformidle denne invitasjonen gjennom våre informasjonskanaler og nettsider.

Ha en god helg!

Med vennlig hilsen
Norges Handikapforbund
Gladys Sanchez
Samfunnsavdeling

Skattefradrag for store sykdomsutgifter 2

For noen dager siden var FFO intervjuet i NRK om dette da de overleverte underskrifter som protesterte mot eventuell fjerning av dette skattefradraget. Jeg vil derfor informere dere om at NHF har protestert mot dette og gitt en høringsuttalelse. Hele høringsuttalelsen kan dere lese på: http://www.nhf.no/index.asp?id=71047  Les videre

Til hjelpemiddelnettverket

Her kommer lenken til NOU 2010:5 ”Aktiv deltakelse, likeverd og likestilling” som ble lagt fram 4. mai. Utredningen kan også kjøpes fra Fagbokforlaget for kr 95,- + porto, på telefon 55 38 66 00. Lenke til NOUen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/nouer/2010/NOU-2010-5.html?id=602627  Les videre